ایزو ts

مستندات ایزو ts

مستندات ایزو ts جدید

حوزه های مربوط به صنایع خودروسازی به مستندات ایزو ts جدید نیاز دارند تا بتوانند گواهینامه مد نظر خود را در زمینه این استاندارد دریافت کنند و محصولات خود را به شرکت های بزرگ بفروشند. تنها خاصیت مستندات ایزو ts، اجرای برنامه ممیزی و صدور گواهینامه ایزو نیست، بلکه به وسیله این مستندات می توان […]

بیشتر بخوانید
استاندارد ایزو ts

استاندارد ایزو ts چه تغییراتی کرده است؟

تغییرات قابل ملاحظه ای در استاندارد ایزو ts اتفاق افتاده است که باعث شده کل نام این استاندارد عوض شود به همین دلیل ما قصد داریم در خصوص این تغییراتی که رقم خورده است صحبت کنیم. سازمان هایی که استاندارد ایزو ts دریافت کرده اند باید با تغییر ورژن این استاندارد آشنا شوند و شرکت […]

بیشتر بخوانید

دوره ایزو ts در ایران

در کشور ایران دوره ایزو ts بسیار بیش تر از قبل مورد نیاز شرکت های وابسته به صنایع خودروسازی است. آموزش های مربوط به این استاندارد باید به صورت کامل و تخصصی به تمامی پرسنلین سازمان داده شود. وظیفه آموزش ایزو ts بر عهده مدیران ارشد سازمان هاست و اگر می خواهند سازمان خود را […]

بیشتر بخوانید