ایزو 10015 چه امکاناتی را به سازمان می دهد؟

می خواهیم در ارتباط با استاندارد ایزو 10015 آموزش بحث کنیم. این سیستم می تواند امکانات مربوط به قواعد آموزش را به سازمانی ببخشد که این مباحث برای آن ها مهم باشد.
بحث آموزش و یادگیری همواره در سازمان ها مطرح بوده است و امروزه شاهد آن هستیم سازمانی می تواند از رقبای خود پیشی بگیرد که آموزش را برای کارکنان خود در نظر بگیرد. اما خود مبحث آموزش و یادگیری قواعدی دارد که بر اساس ایزو 10015 باید انجام گیرد وگرنه نمی توان انتظار زیادی از این پروسه داشت.

ایزو 10015

ایزو 10015 آموزش

استاندارد ایزو 10015 برای چهار بخش تدوین شده است و برای این که بتوان اثربخشی آموزش را در سطح سازمان افزایش داد باید هر کدام از این 4 بخش اجرایی شود. این مباحث شامل:

  • نیازسنجی
  • اثربخشی
  • کارایی
  • ارزیابی

ایزو 10015

نیازسنجی ایزو 10015

مبحث نیازسنجی این استاندارد، حدود 50 درصد ایزو را شامل می شود و در ابتدای کار برای این که بدانیم چه یادگیری ها باید در سازمان اتفاق بیفتد باید از این الزام بهره بگیریم.

اثربخشی

مبحث اثربخشی میزان بازدهی از آموزش مربوطه را شامل می شود و طبق فرمول میزان مباحث یادگیری در کل مباحث حاصل می گردد.

کارایی

کارایی تفاوت زیادی با اثربخشی دارد و بازدهی ناشی از آموزش ایزو 10015 را شامل می شود، این روش بر طبق فرمول های بازدهی و میزان کارکرد پرسنلین سنجیده می شود و روش های خاص خود را دارد.

ارزیابی

آخرین مرحله ارزیابی خود از آموزش مربوطه را باید طبق بند این استاندارد انجام داد و می توان نتایج خود را در قبال مستندسازی و نظام نامه ایزو 10015 جمع آوری کرد.
اگر به دنبال مشاوره و پیاده سازی ایزو 10015 هستید با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره موبایل: 09902702205
شماره ثابت: 08733230268

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.