استاندارد ایزو 29001

استاندارد ایزو 29001

استاندارد ایزو 29001 در حوزه نفت و گاز

در حوزه مربوط به نفت و گاز استاندارد های بسیاری وجود دارد، اما برای مبحث ایزو، تنها استاندارد ایزو 29001 شناخته شده هست و از مرجعیت بالایی در این زمینه برخوردار است. در تمامی حوزه های کاری بخش هایی از سازمان وجود دارد که از اهمیت بیشتری برای خود سازمان برخوردار است و اگر شرایطی […]

بیشتر بخوانید