استقرار ایزو

استقرار ایزو 50001

استقرار ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

برای استقرار ایزو 50001، سازمان های متقاضی چه پیش نیازهایی را باید رعایت کنند؟ آیا با پیاده سازی آن سیستم مدیریت انرژی در سازمان رو به بهبود می رود؟ یکی از استاندارد های مورد علاقه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی، ایزو 50001 است، هر چند این استاندارد برای تمامی سازمان های تولیدی به کار […]

بیشتر بخوانید