دوره ایزو ts

دوره ایزو ts در ایران

در کشور ایران دوره ایزو ts بسیار بیش تر از قبل مورد نیاز شرکت های وابسته به صنایع خودروسازی است. آموزش های مربوط به این استاندارد باید به صورت کامل و تخصصی به تمامی پرسنلین سازمان داده شود. وظیفه آموزش ایزو ts بر عهده مدیران ارشد سازمان هاست و اگر می خواهند سازمان خود را […]

بیشتر بخوانید