دوره مجازی ایزو

دوره ایزو 10002

دوره ایزو 10002 و آموزش آن به شکل مجازی

در سایت آروین ایزو دوره ایزو 10002 به شکل مجازی آورده شده است و تمامی افراد به آسانی می توانند به مستندات و الزامات این استاندارد پرکاربرد دسترسی داشته باشند و آن را به صورت کامل فرا بگیرند. معمولا دوره ایزو 10002 در ایران بسیار کم برگزار می شود و این یکی از معایب آموزشی […]

بیشتر بخوانید
دوره ایزو 10004

دوره ایزو 10004 به صورت مجازی

یکی از استاندارد هایی که آموزش مجازی آن به ندرت در سازمان های برگزار می شود دوره ایزو 10004 است که برای اولین بار در این سایت این دوره بررگزار می شود. به نظر می رسد که امروزه بازار دوره های مجازی به خصوص در ارتباط با استاندارد های ایزو داغ شده است. به همین […]

بیشتر بخوانید