مستندات ایزو 14001

مستندات ایزو 14001 ویرایش 2015

در ویرایش سال 2015 برای مستندات ایزو 14001، تغییرات عمده ای حاصل شده است که همین باعث شده که محبوبیت آن بیشتر از قبل شود و بسیاری از سازمان ها خواهان آن باشند. به نظر نمی رسد در کشور ایران شرکت مشاوره ای وجود داشته باشد که مستندات ایزو 14001 ویرایش 2015 را داشته باشد. […]

بیشتر بخوانید