نیازسنجی ایزو 10015

نیازسنجی ایزو 10015 در سازمان

یکی از اهداف مهم در استاندارد های آموزشی، تعیین نیازسنجی ایزو 10015 است. این روش در تمامی سازمان ها بسیار کاربردی است و به همین دلیل باید به فکر دریافت آن باشند. تمامی کسب و کارهایی که امروزه در سراسر دنیا به وجود آمده اند با تکیه بر دانش و اطلاعاتی بوده که در گذشته […]

بیشتر بخوانید